Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 154/2021 – Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την σύναψη σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , του άρθρου 32 παρ. γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 153/2021 – Εξουσιοδότηση νομικού για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα ΣΤ΄ ουσίας τριμελές) προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
July 21, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 155/2021 – Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Ανακατασκευή στέγης στο γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1Ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 29.059,62 ευρώ, αρ. μελ. 17/2016.
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 154/2021 – Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την σύναψη σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , του άρθρου 32 παρ. γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 154/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο