Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 153/2021 – Εξουσιοδότηση νομικού για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα ΣΤ΄ ουσίας τριμελές) προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

Accessibility
Κλείσιμο