Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 150/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση παράτασης του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακίνητου του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 149/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την «Απευθείας ανάθεση Προμήθειας Καυσίμων λόγω κατεπείγοντος, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων της διαπραγμάτευσης, τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής
July 21, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 151/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευσης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης φιλοξενίας των διαιτητών του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος τένις που θα διεξαχθει στην Πτολεμαΐδα από 12/6 έως 18/6/2021
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 150/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση παράτασης του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακίνητου του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 150/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο