Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 148/2019 – Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. του για το έτος 2020.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 147/2019 – Απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2019
January 30, 2020
Αρ. Απόφασης Κ.Π. 1/2020 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 148/2019 – Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. του για το έτος 2020.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 148/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο