Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 147/2021 – Έγκριση ή μη των πρακτικων διενέργειας της φανερής-προφορικής επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση εκτάσεων του υπ’ αριθμ. 5 τεμ Τ.Κ. Ερμακιάς, για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων (πρόχειρων καταλυμάτων).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 146/2021 – Έγκριση της 15/2021 ΑΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας « Απολογισμός οικονομικού έτους 2020».
July 21, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 148/2021 – Έγκριση προσλήψεων εργατών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρου ΙΔΟΧ για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας & ανακύκλωσης, δίμηνης διάρκειας.
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 147/2021 – Έγκριση ή μη των πρακτικων διενέργειας της φανερής-προφορικής επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση εκτάσεων του υπ’ αριθμ. 5 τεμ Τ.Κ. Ερμακιάς, για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων (πρόχειρων καταλυμάτων).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 147/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο