Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 146/2021 – Έγκριση της 15/2021 ΑΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας « Απολογισμός οικονομικού έτους 2020».

Accessibility
Κλείσιμο