Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 146/2019 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της διενέργειας – τεχνικής αξιολόγησης και αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου Εορδαίας» , προϋπολογισμού 245.520,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 145/2019 – Αλλαγή χρηματοδότησης εκπόνηση μελέτης: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ». Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2019.
January 30, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 147/2019 – Απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2019
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 146/2019 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της διενέργειας – τεχνικής αξιολόγησης και αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου Εορδαίας» , προϋπολογισμού 245.520,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 146/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο