Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 145/2019 – Αλλαγή χρηματοδότησης εκπόνηση μελέτης: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ». Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2019.

Accessibility
Κλείσιμο