Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 144/2021 – Άσκηση αγωγής για διόρθωση λανθασμένης αρχικής εγγραφής στο κτηματολόγιο.

Accessibility
Κλείσιμο