Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 144/2018 – Λήψη απόφασης σχετικά με την ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας », προϋπολογισμού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041.

Accessibility
Κλείσιμο