Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 143/2019 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 142/2019 – Διαγραφή οφειλών.
January 30, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 144/2019 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2019.
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 143/2019 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 143/2019 –Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο