Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 138/2021 – «α) Την τεκμηρίωση σκοπιμότητας εκπόνησης της μελέτης του έργου με τίτλο : «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» β) την έγκριση του Φακέλου Έργου με τίτλο : «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 137/2021 – «α) Έγκριση της μελέτης με αριθμ. : 6/2021 με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών μετά παρελκόμενων του Δήμου Εορδαίας» του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και β) αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση
June 10, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 139/2021 – Έγκριση του Φακέλου Έργου με τίτλο : « ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΚΤΙΡΙΟΥ 157 ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΓΝΙΤΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ» β) Αποδοχή των όρων συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση υποβολής πρότασης του ως άνω έργου στο πρόγραμμα και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤΟ14 με τίτλο αυτής: «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» , στον Άξονα Προτεραιότητας: « Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός »
June 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 138/2021 – «α) Την τεκμηρίωση σκοπιμότητας εκπόνησης της μελέτης του έργου με τίτλο : «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» β) την έγκριση του Φακέλου Έργου με τίτλο : «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 138/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο