Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 135/2017 – Κατακύρωση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χρήσης δημοτικών χώρων για την λειτουργία Λούνα-Παρκ –μεγάλος χώρος και Λούνα πάρκ- μικρός χώρος κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης έτους 2017 της Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ Άρδασσας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 134/2017 – Έγκριση ή μη της γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί της προσφυγής που υποβλήθηκε κατά της υπ’αριθμ 121/2017 ΑΟΕ .
August 25, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 136/2017 – Προέλεγχος Απολογισμού – Ισολογισμού με αποτελέσματα χρήσεως οικονομικού έτους 2016 Δήμου Εορδαίας και σύνταξη σχετικής Έκθεσης.
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 135/2017 – Κατακύρωση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χρήσης δημοτικών χώρων για την λειτουργία Λούνα-Παρκ –μεγάλος χώρος και Λούνα πάρκ- μικρός χώρος κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης έτους 2017 της Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ Άρδασσας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 135/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο