Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 134/2021 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ »

Accessibility
Κλείσιμο