Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 128/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την σύναψη σύμβασης διοργάνωσης, της καλλιτεχνικής εκδήλωσης, με τίτλο: «Ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο χρόνο» – Από το μουσείο στο καράβι Christmas Dream, στο υποδηματοποιείο και στο μαγεμένο δάσος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας .

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 127/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης από τον ΚΑ 00.6442.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2019 για την αντιμετώπιση των δαπανών διοργάνωσης από τον Δήμο Εορδαίας ημερίδας, με τίτλο: «Το μέλλον της Ενέργειας στην Δυτική Μακεδονία».
January 29, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 129/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφοπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαίδας», προϋπολογισμού 365.000,00 ευρώ (ΦΠΑ), χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ Σχολείων. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 128/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την σύναψη σύμβασης διοργάνωσης, της καλλιτεχνικής εκδήλωσης, με τίτλο: «Ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο χρόνο» – Από το μουσείο στο καράβι Christmas Dream, στο υποδηματοποιείο και στο μαγεμένο δάσος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας .

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 128/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο