Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 127/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης από τον ΚΑ 00.6442.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2019 για την αντιμετώπιση των δαπανών διοργάνωσης από τον Δήμο Εορδαίας ημερίδας, με τίτλο: «Το μέλλον της Ενέργειας στην Δυτική Μακεδονία».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 126/2019 – Διόρθωση στοιχείων στις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την προμήθεια «Μηχανημάτων έργου (Ένα Καλαθοφόρο όχημα, Ένας Φορτωτής-Εκσκαφέας, Ένα Αποφρακτικό όχημα) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 16/2019, προϋπολογισμού 318.500,00€ χωρίς ΦΠΑ24%, τροπ/ση εν μέρει της 114/2019 AOE.
January 29, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 128/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την σύναψη σύμβασης διοργάνωσης, της καλλιτεχνικής εκδήλωσης, με τίτλο: «Ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο χρόνο» – Από το μουσείο στο καράβι Christmas Dream, στο υποδηματοποιείο και στο μαγεμένο δάσος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας .
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 127/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης από τον ΚΑ 00.6442.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2019 για την αντιμετώπιση των δαπανών διοργάνωσης από τον Δήμο Εορδαίας ημερίδας, με τίτλο: «Το μέλλον της Ενέργειας στην Δυτική Μακεδονία».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 127/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο