Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 125/2019 – Έγκριση σύναψης σύμβασης διοργάνωσης, της καλλιτεχνικής εκδήλωσης, με τίτλο: «Ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο χρόνο» – Από το μουσείο στο καράβι Christmas Dream, στο υποδηματοποιείο και στο μαγεμένο δάσος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας , έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων της πρόσκλησης , συγκρότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 124/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
January 29, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 126/2019 – Διόρθωση στοιχείων στις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την προμήθεια «Μηχανημάτων έργου (Ένα Καλαθοφόρο όχημα, Ένας Φορτωτής-Εκσκαφέας, Ένα Αποφρακτικό όχημα) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 16/2019, προϋπολογισμού 318.500,00€ χωρίς ΦΠΑ24%, τροπ/ση εν μέρει της 114/2019 AOE.
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 125/2019 – Έγκριση σύναψης σύμβασης διοργάνωσης, της καλλιτεχνικής εκδήλωσης, με τίτλο: «Ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο χρόνο» – Από το μουσείο στο καράβι Christmas Dream, στο υποδηματοποιείο και στο μαγεμένο δάσος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας , έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων της πρόσκλησης , συγκρότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 125/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο