Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 124/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 346/2019 – Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ. ) του Δήμου Εορδαίας και των ΝΠ για το έτος 2020
January 29, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 125/2019 – Έγκριση σύναψης σύμβασης διοργάνωσης, της καλλιτεχνικής εκδήλωσης, με τίτλο: «Ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο χρόνο» – Από το μουσείο στο καράβι Christmas Dream, στο υποδηματοποιείο και στο μαγεμένο δάσος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας , έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων της πρόσκλησης , συγκρότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 124/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 124/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο