Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 12/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αιτήματος δημότη, περί αποκατάστασης ζημιών του οχήματός του , δια εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 11/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
September 24, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 13/2020 – Αίτημα για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ , λήψη σχετικής απόφασης.
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 12/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αιτήματος δημότη, περί αποκατάστασης ζημιών του οχήματός του , δια εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 12/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο