Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 121/2018 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της αρχικής και επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την για την εκμίσθωση του υπ΄αρίθμ 4 καταστήματος του ΟΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 120/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης πέντε (5) ημερών από 15-9-2018 μέχρι και 19-9-2018 για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. και της δημοπρασίας εκμίσθωσης του χώρου του Λουνα- Παρκ κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2018 στην Πτολεμαΐδα.
August 10, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 122/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (σταδιο προσωρινου αναδοχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο : « Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισμού 62.923,65 ευρώ ( πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθμ μελ.7/2018
August 10, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 121/2018 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της αρχικής και επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την για την εκμίσθωση του υπ΄αρίθμ 4 καταστήματος του ΟΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 121/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο