Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 119/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την αντιμετώπιση της συνδρομής στην Ηλεκτρονική Νομική Πληροφόρηση «Νομοτέλεια».

Accessibility
Κλείσιμο