Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 116/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την δραστηριότητά τους λόγω covid-19 και μη χρέωση δημοτικών χώρων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Accessibility
Κλείσιμο