Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 112/2019 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 111/2019 -Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του έργου: «Ασφαλτόστρωση αυλειου χωρου του 5ου & 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαίδας» προϋπολογισμού 30.250,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541, μελέτης 15/2018, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού
November 27, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 113/2019 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου Εορδαίας» , προϋπολογισμού 245.520,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ
November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 112/2019 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 112/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο