Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 111/2020 – Έγκριση ή μη της 16/2020 ΑΔΣ ΚΕΔΕ με τίτλο «2η Τροποποίηση Ετήσιου Προϋπολογισμού 2020 της Κ.Ε.Δ.Ε»

Accessibility
Κλείσιμο