Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 110/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την κάλυψη δαπανών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης μνημόσυνου για τον Καπ. Φουφα και των υπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντων μακεδονομάχων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 109/2020 – Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α λογω COVID 19.
November 12, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 111/2020 – Έγκριση ή μη της 16/2020 ΑΔΣ ΚΕΔΕ με τίτλο «2η Τροποποίηση Ετήσιου Προϋπολογισμού 2020 της Κ.Ε.Δ.Ε»
November 12, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 110/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την κάλυψη δαπανών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης μνημόσυνου για τον Καπ. Φουφα και των υπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντων μακεδονομάχων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 110/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο