Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 104/2020 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ.296, ΧΑΛΔΕΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ»

Accessibility
Κλείσιμο