Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 104/2019 – Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου & αιρετών , εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 103/2019 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
November 27, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 105/2019 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 104/2019 – Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου & αιρετών , εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 104/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο