Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 101/2019 – Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2019.

Accessibility
Κλείσιμο