Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 100/2020 -Καθορισμός των όρων φανερής – μειοδοτικής – προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Πτολεμαίδας του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο