Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 58/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής των εργασιών αποκατάστασης εγκατάστασης θέρμανσης του κοινοτικού καταστήματος Τ.Δ. Ανατολικού ,αριθμ μελ 5/2017 προϋπολογισμού 7.276,57 ευρώ , ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο