Αρ. Απόφασης Κ.Π. 8/2021- Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων επί των οδών : Α. Επί της οδού 25ης Μαρτίου και Ι. Χρηστίδη στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας Β. Επί της οδού Νοσοκομείου 10 στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας.

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 7/2021 – Γνωμοδότηση της Κοινότητας Πτολεμαΐδας σχετικά με την διαδικασία εκπόνησης Κυκλοφοριακής Μελέτης για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα.
May 14, 2021
Αρ. Απόφασης Κ.Π. 9/2021 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων
May 14, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 8/2021- Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων επί των οδών : Α. Επί της οδού 25ης Μαρτίου και Ι. Χρηστίδη στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας Β. Επί της οδού Νοσοκομείου 10 στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας.

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 8/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο