Αρ. Απόφασης Κ.Π. 8/2020 – Προτάσεις για την ανάπλαση και ορθολογιστική διαχείριση του κοινόχρηστου χώρου της Κεντρικής Πλατείας της Πτολεμαΐδας.

Accessibility
Κλείσιμο