Αρ. Απόφασης Κ.Π. 8/2019 – Συνεργασία της Κοινότητας Πτολεμαΐδας στον εορτασμό των Ελευθερίων της Πόλεως Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο