Αρ. Απόφασης Κ.Π. 7/2019 – Κατανομή αρμοδιοτήτων σε κοινοτικούς Συμβούλους της Κοινότητας Πτολεμαΐδας ανα Αντιδημαρχεία – Εντεταλμένους Συμβούλους και Επιχειρήσεις του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο