Αρ. Απόφασης Κ.Π. 6/2019 – Ενημέρωση προς τα μέλη του Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Κοινότητας σχετικά με τις ενέργειες των πρώτων ημερών από την ανάληψη καθηκόντων.

Accessibility
Κλείσιμο