Αρ. Απόφασης Κ. Π. 4/2020 – Αναστολή εκτέλεσης της υπ.αριθμ. 2/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Πτολεμαΐδας μέχρι το Συμβούλιο της κοινότητας Πτολεμαΐδας λάβει πλήρη γνώση όλου του σκεπτικού στο οποίο βασίστηκε η υπ. αριθμ. 41/2020 αθωωτική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Εορδαίας .

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 25/2020 – Έγκριση υποχρεωτικής τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
July 17, 2020
Αρ. Απόφασης Κ.Π. 5/2020 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων
August 27, 2020

Αρ. Απόφασης Κ. Π. 4/2020 – Αναστολή εκτέλεσης της υπ.αριθμ. 2/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Πτολεμαΐδας μέχρι το Συμβούλιο της κοινότητας Πτολεμαΐδας λάβει πλήρη γνώση όλου του σκεπτικού στο οποίο βασίστηκε η υπ. αριθμ. 41/2020 αθωωτική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Εορδαίας .

Αρ. Απόφασης Κ.Π 4/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο