Αρ. Απόφασης Κ.Π. 3/2022 – Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό σημείων στάθμευσης ηλεκτρικών ποδηλάτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης – Βιώσιμη αστική κινητικότητα μικροκινητικότητα ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων.

Accessibility
Κλείσιμο