Αρ. Απόφασης Κ.Π. 3/2021 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξωραϊσμό και αναπλάσεις Κοιμητηρίων Κοινότητας Πτολεμαϊδας

Accessibility
Κλείσιμο