Αρ. Απόφασης Κ.Π. 22/2019 – Πρόταση για τον ορισμό πιθανών χώρων ταφής, σε πιθανή εξέλιξη της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στον Δήμο Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο