Αρ. Απόφασης Κ.Π. 19/2020 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πανδημία covid-19 (Ενημέρωση- Μέτρα Προστασίας – Πρόληψη).

Accessibility
Κλείσιμο