Αρ. Απόφασης Κ.Π. 18/2020 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά «Θέσεις επί του μεγάλου ενδιαφέροντος ανάπτυξης επενδύσεων ανανεώσιμών πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην ΠΔΜ».

Accessibility
Κλείσιμο