Αρ. Απόφασης Κ.Π. 14/2019 – Πρόσκληση συλλογικοτήτων ανά θεματική δράση, που εδρεύουν στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας, για την κατάθεσης του ετήσιου προγράμματος δράσεών τους

Accessibility
Κλείσιμο