Αρ. Απόφασης Κ.Π. 10/2019 – Πρόταση Προέδρου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης υποδοχής σπουδαστών των σχολών που εδρεύουν στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο