Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 98/2020 – Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την δραστηριότητά τους λόγω covid-19 και μη χρέωση δημοτικών χώρων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 97/2020 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και πρ/σμού οικ. Έτους 2020 για την εκτέλεση έργου Συντήρηση στεγών κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας
September 3, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 99/2020 – Αποφασίσθηκε η Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2020.
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 98/2020 – Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την δραστηριότητά τους λόγω covid-19 και μη χρέωση δημοτικών χώρων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 98/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο