Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 97/2020 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και πρ/σμού οικ. Έτους 2020 για την εκτέλεση έργου Συντήρηση στεγών κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο