Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 94/2018 – Μείωση μισθωμάτων ακινήτων στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο