Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 91/2020 – Αρνητική γνωμοδότηση για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις στο Αγρόκτημα Ασβεστόπετρας Δήμου Εορδαίας για την ανάπτυξη Φωτοβαλταικού Σταθμού

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 90/2020 – Ψήφισμα για την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης
September 3, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 92/2020 – Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την ονομασία « ΙΟΛΑΟΣ » Δήμου Εορδαίας
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 91/2020 – Αρνητική γνωμοδότηση για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις στο Αγρόκτημα Ασβεστόπετρας Δήμου Εορδαίας για την ανάπτυξη Φωτοβαλταικού Σταθμού

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 91/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο