Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 90/2018 – Διόρθωση τίτλου έργου στον προϋπολογισμό οικονομικού Έτους 2018 στο ορθό Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7ου Δημοτικού και αντικατάσταση υδρορροών » και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 89/2018 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018
July 10, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 91/2018 – Ανάθεση εργασιών λόγω μη επάρκειας του προσωπικού του Δήμου
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 90/2018 – Διόρθωση τίτλου έργου στον προϋπολογισμό οικονομικού Έτους 2018 στο ορθό Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7ου Δημοτικού και αντικατάσταση υδρορροών » και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 90/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο