Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 89/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση ΔΣ για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 33 MWp στη θέση “Σπηλιά”, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από την εταιρεία ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 88/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση επί της μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ ) για το : Φωτοβολταϊκό (ΦΒ) Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 39,99003 MW στη θέση ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1, στο Ορυχείο Αμυνταίου, που βρίσκεται στη .Ε. Αετού-Πτολεμαΐδας-Φιλώτα, του Αμυνταίου-Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης & Φλώρινας
August 16, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 90/2021 – Υποβολή αιτήματος στον ΟΑΕ για απόδοση καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης που βρίσκονται σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ στο ήμο Εορδαίας
August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 89/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση ΔΣ για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 33 MWp στη θέση “Σπηλιά”, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από την εταιρεία ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 89/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο