Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 88/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση επί της μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ ) για το : Φωτοβολταϊκό (ΦΒ) Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 39,99003 MW στη θέση ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1, στο Ορυχείο Αμυνταίου, που βρίσκεται στη .Ε. Αετού-Πτολεμαΐδας-Φιλώτα, του Αμυνταίου-Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης & Φλώρινας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 87/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14,988MW, στη θέση «ΠΤΕΛΕCΝΑΣ 1» .Ε. Αγ. Παρασκευής & Πτολεμαΐδας, . Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, Π. υτικής Μακεδονίας της ΕΗ ΑΝΑΝΕCΣΙΜΕΣ Α.Ε και (ΦΒ) Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 18,00018MW, στη θέση «ΠΤΕΛΕΩΝΑΣ 2» Α.Ε. Αγ. Παρασκευής & Πτολεμαΐδας, . Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, Π. Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
August 16, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 89/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση ΔΣ για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 33 MWp στη θέση “Σπηλιά”, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από την εταιρεία ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 88/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση επί της μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ ) για το : Φωτοβολταϊκό (ΦΒ) Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 39,99003 MW στη θέση ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1, στο Ορυχείο Αμυνταίου, που βρίσκεται στη .Ε. Αετού-Πτολεμαΐδας-Φιλώτα, του Αμυνταίου-Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης & Φλώρινας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 88/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο